Adatvédelmi tájékoztató

Az Szabolcs-Levente Kft. tájékoztatja a www.szerszamallomas.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

1. A kezelt adatok köre

név 
jelszó
felhasználási név
e-mail cím

A látogató a honlapon történő regisztráció vagy a „érdeklődés termék iránt” elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Szabolcs-Levente Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

2. Az adatkezelés célja

az www.szerszamallomas.hu szolgáltatásainak nyújtása (pl.: keresésnek megfelelő értesítések küldése),
a regisztráció során a weboldalon elhelyezett jelölő négyzetben rögzített külön hozzájárulás alapján az www.szerszamallomas.hu szolgáltatásairól pl. hírlevél küldése,
a regisztráció során a weboldalon elhelyezett jelölő négyzetben rögzített külön hozzájárulás , statisztikák készítése.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.szerszamallomas.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

5. A honlap üzemeltetője

A www.szerszamallomas.hu honlapot az Név: Szabolcs-Levente Kft. székhely: 1089 Budapest, Reguly Antal u. 18. üzemelteti, az adatokat a www.szerszamallomas.hu biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat az Szabolcs-Levente Kft. harmadik személynek nem továbbítja.

6. Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Szabolcs-Levente Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy az szerszamallomas@gmail.com email címre megküldött levélben kérhetik. Az Szabolcs-Levente Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

7. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.